Logo Copyright ©2004, Can CETIN

Ylk Tasarym
( Main )

 

Jethro Tull World Tour 2004
Logo Copyright ©2004, Chesterhopkins.co.uk

 

Istanbul Concert on Jethro Tull Tour Dates 2004 Page
30 Mayys Istanbul Konseri,
Jethro Tull.com Tur Tarihleri Sayfasynda.

 

Istanbul Concert in Aptullika's Hazarfen-i Ahval , 27 Mayys 2004 Studyo Imge
Jethro Tull Konser Haberi,
syky bir JETHRO Fan'y Aptullika'nyn Stüdyo Ymge Sayfasynda

Istanbul Concert on Turkish Press, 13 May Cumhuriyet
Konser Haberi Türk Basynynda,
13 Mart tarihli Cumhuriyet.

Istanbul Concert on Turkish Press, 1 - 7 May Milliyet Rehber
Konser Haberi Türk Basynynda,
1 - 7 Mayys tarihli Milliyet Rehber ( Milliyet, haftalyk TV Magazin eki )

Istanbul Concert on Turkish Press, 20 April Hurriyetim.com
Konser Haberi Türk Basynynda,
20 Nisan tarihli Hürriyetim.com ( Hürriyet, internet sayfasy )

 TULLTURK " ANKET " ..!
En Be?endi?iniz "JETHRO TULL" Parçasyny Seçin.
TULLTURK ANKETY ; En Be?endi?iniz JETHRO TULL Parçasyny Seçin, 30 Mayys'da BYZYM için Çalsynlar
30 Mayys'da BYZYM için Çalsynlar ( Tyklayynyz ! )


JETHRO TULL
Biletleri
TULLTURK Jethro Tull Biletleri
TULLTURK' lere Özel .... !

( Bileti Tyklayynyz )

 

Istanbul Concert Sticker
Ystanbul Konseri Çykartmasy ( Istanbul Concert Sticker )


Jethro Tull, ?ubat 2004
Yngiltere Konserleri !

Jethro Tull 2004 Europe Tour
TULL'un Avrupa Turnesi açyly?y, Yngiltere konserlerini,
5 Konseri izleyen Martin WEBB,
TULLTURK için yorumlady ! ( Tyklayynyz )


" TULLTURK " Açyk Radyo'da ..!
Bora ÇETYN'in, " Açykradyo Plak Klübü Sunar, Plaklar Arasynda " programynyn,
22 ?ubat 2004 tarihli canly yayyn öyküsü.
TULLTURK Açyk Radyo'da
( TULLTURK Açyk Radyo'da, Tyklayynyz ! )


JETHRO TULL GELYYOR ..!
Bora ÇETYN'in, Jethro Tull'yn 30 Mayys 2004 tarihinde ülkemize 4. ziyaretinin gerçekle?me öyküsünün yer aldy?y " Jethro TULL Geliyor " ba?lykly yazysy, "HE" ( Home Electronics ) dergisinin ?ubat sayysynda yer aldy.
BC, HE Subat 2004, Jethro Tull Geliyor
( Okumak için Kapa?y Tyklayynyz )


JETHRO TULL
Ystanbul'da

30 Mayys 2004

Jethro Tull 2003 Ünlü Britanyaly rock grubu Jethro Tull, dördüncü kez ülkemizi ziyaret ediyor.
2000 yylynda Major tarafyndan gerçekle?tirilen konserde Türk müzikseverlere unutulmaz saatler ya?atan grup, 4 yyl aradan sonra yine Ystanbul'da sahne alacak.
1968 yylynda, Ian Anderson önderli?inde blues a?yrlykly folk-rock yapmak üzere yola çykan grup, progresif müzi?inde öncülerinden kabul edilmektedir. 70'lerde tyrmany?a geçen, günümüzde art-rock olarak tanymlanan türün, bugün artyk birer efsane olarak kabul edilen temsilcilerinden bir tanesidir Jethro Tull.Özellikle Ian Anderson’un rock müzi?ine adapte etti?i flüt soundu, Tull müzi?ini farkly kylan en önemli etken olarak kabul edilir.
Adlaryny 1971 yylynda yaptyklary "Aqualung" albümü ile duyuran grup, en önemli çyky?laryny 1972 yylyndaki "Thick As A Brick" adly konsept albümleri ile yapmy?lar ve hemen arkasyndan gelen ve yine bir konsept albüm olan "Passion Play" ile ba?arylaryny perçinlemi?lerdir.
Ian Anderson Jethro Tull albümleri, günümüze kadar dünya listelerinde sayysyz kez yer almy?, parçalary defalarca liste ba?laryna tyrmanmy?tyr. Ayryca 1987 tarihli "Crest Of A Knave" albümleri ile bir de "Grammy" ödülü sahibidirler.
1968 yylyndan beri tam 36 yyldyr aralyksyz müzik ya?amyny sürdüren grup, bu süre içerisinde 60 milyondan fazla albüm satmy?, 40'yn üzerinde ülkede 3000'e yakyn konser vermi?tir.
Jethro Tull Istanbul 1991 Ünlü Britanyaly rock grubu Jethro Tull, bu yyl dördüncü kez Türk müzikseverlerle bulu?acak.
Ylk kez 1991 Temmuz ayynda "Ystanbul Festivali" kapsamynda ülkemize gelen grup, 12,13,16,17 Temmuz tarihlerinde Ystanbul Açykhava Tiyatrosu'nda, 15 Temmuzda ise Efes Antik Tiyatro'da izleyicileriyle bulu?mu?tu.
Ykinci kez, "A Little Light Music" turnesi kapsamynda 1992 yylynyn 16-17 Mayysynda ülkemize gelen Jethro Tull, Ankara Ary Stüdyosu'nda unutulmaz iki konser vermi?ti.
Jethro Tull Istanbul 2000 Poster Üçüncü kez, 2000 yylynda Major'un organizasyonuyla Ystanbul'a gelen Jethro Tull , Müzikseverlere unutulmaz saatler ya?atmy?ty.
13 Mayys 2000 tarihinde Açykhava Tiyatrosu'nda yakla?yk 2 saat süren konserlerinde son albümleri "Dot-Com"dan çaldyklary parçalarynyn yanysyra unutulmaz " Tull Klasikleri "ni de seslendirmi?lerdi.
Jethro Tull Istanbul 2000 Jethro Tull, 30 Mayys 2004 tarihinde 4.kez yine Ystanbul'da sahne alacak.
Bu tek konserde 4 yyl aradan sonra müzikseverler Jethro Tull'y yeniden izleyebilecekler.
Jethro Tull 2001 Yyllar boyunca bazy de?i?iklikler ya?ayan Jethro Tull, 2000 yylynda ülkemize geldi?i kadrosunu koruyor. Vokal, flüt ve gitarda kurucusu Ian Anderson önderli?inde ve 1969'dan beri Jethro Tull gitaryny seslendiren Martin Barre e?li?inde, davulda Doane Perry, klavyede Andrew Giddings ve basta Jonathan Noyce'dan olu?an Jethro Tull, 30 Mayys 2004'de müzikseverler ile yeniden bulu?maya hazyrlanyyor.

Hazyrlayan: Bora Çetin
Ian Anderson

Jethro Tull konseriyle ilgili her türlü bilgi için, Tel: 0212 - 251 58 07 / 08
E-mail : info@majormusic.com.tr

Jethro Tull Web Sayfasy ; www.jethrotull.com
Türk Jethro Tull Fan Klübü ; www.tullturk.com

 

Jethro Tull Ystanbul 2004 Bilet'i satynalmak için ; Jethro Tull 2004 Bileti'i tyklamanyz yetiyor.

 


 


JETHRO TULL
Ystanbul 2004
ile ilgili her?ey, bu sayfada ...!

 

Last Update : 29 Mayys ( May ) 2004, 20:33

 

Copyright ©2004, Bora CETIN;
Bu sayfada yer alan tüm yazy ve foto?raflar "Bora CETIN"e aittir, izinsiz alynty yapylamaz, kullanylamaz.
www.tullturk.com